بازدید مدیر شبکه به همراه معاون و مسئولین ستادی از مراکز ها و خانه های بهداشتی اصلاندوز ( ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ )

۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | ۲۲:۱۱ کد : ۳۱۰۵۹ اخبار شبکه
تعداد بازدید:۳۱

مهندس پناهی مدیر شبکه بهداشت و درمان  با همراهی معاون بهداشتی و مسئول واحد های ستادی، در ادامه بازدیدهای نوروزی، از خانه های بهداشت قره تکانلو،بران سفلی،مرکز خدمات جامع سلامت بخش بران و پایگاه اورژانس جاده ای بران بازدید به عمل آوردند.
 در این بازدید وضعیت نحوه ارائه خدمات، مشکلات محیطی از نزدیک مورد بررسی قرارگرفت و همچنین تبیین راهکارهای مناسب در راستای افزایش میزان رضایت مراجعه کنندگان خدمت از خانه های بهداشت و ارتقاء بهبود کیفیت ارایه خدمات با رعایت تکریم ارباب رجوع تاکید شد.
 مهندس پناهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اصلاندوز هدف از بازدید را بررسی وضعیت موجود ، شناخت نقاط قوت و ضعف ، ارزیابی شاخص های خانه های بهداشت و ارائه خدمات مطلوب بیان کرد.


نظر شما :