مدیرشبکه

تعداد بازدید:۱۰۱۲

مهندس اصغر پناهی

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 3066-3274-045

                                           

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۴۰۲