حراست شبکه

تعداد بازدید:۵۷۴

 

 

 

شرح وظایف:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های  اداری
کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل ستاد و مراکز تابعه
نظارت و بررسی ورود و خروج کالا
تشکیل پرونده حراستی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی ،طرحی
بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی ستاد و مراکز تابعه
آموزش رعایت اصول ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود
دریافت و ثبت نامه ها و گزارش های محرمانه
تفکیک و ارجاع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه
کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد
نگهداری و بایگانی اوراق،نامه ها و گزارشات و سایر اسناد مربوطه در محل مخصوص
صدور کارت شناسایی پرسنل

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳