فناوری اطلاعات (IT)

تعداد بازدید:۹۶۶۷

مهندس شعبان خاکپور

سمت : مسئول فناوری اطلاعات و وبسایت شبکه 

شماره تماس: 3707-3274-045

                                                                                                   

شرح وظایف:

  • پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات شبکه از طریق ارتباط با واحد ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط

  • نگهداری و پشتیبانی شبکه ای و نرم افزاری سیستم اطلاعات شبکه

  • نگهداری و پشتیبانی شبکه ای سیستم حسابداری نظام نوین مالی

  • نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری

  • بررسی و اصلاح دوره ای زیر ساخت شبکه ستاد و  مراکز ،خانه ها و پایگاه های بهداشتی  زیر مجموعه

  • بررسی و ارائه مناسب ترین راهکارهای متناسب با شرایط و امکانات مقتضی در خصوص تجهیز و تغییر زیرساختهای ارتباطی در مراکز زیر مجموعه

  • نصب و برزورسانی نرم افزارهای عمومی

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۲