بازرسی

تعداد بازدید:۳۲۶

مهندس سید موسی میر عبدالهی

سمت: بازرس شبکه

مدرک تحصیلی: کارشناس IT

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۴۰۲