نظارت بر درمان و دارو

تعداد بازدید:۳۱۷

الهام ابراهیمی

سمت: کارشناس نظارت بر درمان و دارو

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 

خلاصه عملکرد واحد نظارت بردرمان و دارو:

 • اجرا و پیگیری امورات محوله طبق دستور سرپرست مافوق و دستورالعمها و بخشنامه های موجود

 • بازدید منظم مؤسسات و مطبهای پزشکان عمومی و متخصص و مطبهای پیراپزشکان بخشهای دولتی و خصوصی

 • بازدید ماهانه مراکز فروش عطاری و معرفی متخلفین به مراجع قضایی مربوطه

 • بازدید منظم مراکز فروش تجهیزات پزشکی و معرفی متخلفین به مراجع قضایی مربوطه

 • بازدید منظم عینکسازیها و معرفی متخلفین به دانشگاه و مراجع قضایی مربوطه

 • بازدید ماهانه از داروخانه ها و معرفی متخلفین به معاونت غذا و دارو دانشگاه

 • بررسی و رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه درمانی و تعرفه و معرفی متخلفین به سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قضایی مربوطه

 • معرفی مراکز درمانی غیر مجاز به مراجع قضایی و پلمپ مراکز طبق صدور دستور قضایی

 • صدور گواهی اشتغال و صدور پروانه مطب به پزشکان و پیراپزشکان

 • ارائه گزارش و آمار و عملکرد به دانشگاه و فرمانداری

 • بازدید از بیمارستانها و درمانگاههای بخش خصوصی و دولتی

 • ابلاغ قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های واصله به مراکز ذیربط

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲