رئیس مرکز بهداشت شهرستان و معاون امور بهداشتی

تعداد بازدید:۶۶۸

داود علیزاده

سمت: رئیس مرکز بهداشت شهرستان و معاون امور بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

شرح وظایف معاونت بهداشتی:

  • تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت دستیابی به اهداف سازمان

  • تنظیم برنامه های پایش و ارزیابی برنامه های تنظیم شده در فواصل زمانی مشخص

  • تأمین نیروی انسانی کارآمد ، تجهیزات و سایر منابع لازم درجهت انجام صحیح فرآیندها 

  • برنامه ریزی وایجاد  هماهنگی در خصوص اجرای برنامه های معاونت بهداشتی دانشگاه 

  • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های تامین کننده سلامت در سطح شهرستان 

  • رسیدگی به شکایات واصله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در واحدهای تحت سرپرستی

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۲