بهداشت روان

تعداد بازدید:۴۳۶

سمیرا صوری

سمت: کارشناس سلامت روانی، اجتماعی،اعتیاد

مدرک تحصیلی: کارشناس روان شناسی

 

شرح وظایف:

- سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیادبرنامه های بلند مدت

- تغییر و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماریهای روانی – عصبی

- آموزش و توانمند سازی ۱۰۰% بیماران و خانواده مبتلایان به اختلالات روانپزشکی

- ارتقاء دانش و آگاهی مردم (سواد سلامت روان) در ارتباط با اصول سلامت روان

برنامه های کوتاه مدت

- بکارگیری اصول پیشگیری در تمامی برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

- افزایش خودمراقبتی همه مردم در زمینه های مرتبط با برنامه های سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

- تاکید و توجه به مراقبت، درمان و پیگیری تمامی بیماران روان

- مدیریت هدفمند اجرای برنامه خدمات سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

- هماهنگی و نظارت و اجرای برنامه خدمات سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در قالب برنامه تحول نظام سلامت و برنامه تحول نوین سلامت

- تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

- برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزش جهت ارتقاء سطح سواد سلامت روان عموم مردم

- تهیه و توزیع بسته های آموزشی در حوزه سلامت روان

- پایش و نظارت بر عملکرد منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد، (مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت)

- ایجاد هماهنگی بین بخشی و درون بخشی در حوزه خدمات سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

- ارتقاء برنامه های جامع سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد، شناسایی و پیگیری و درمان افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش مهارتهای فرزند پروری، پیشگیری از خودکشی و خشونت، ارائه خدمات کاهش آسیب مصرف مواد و اجرای دیگر برنامه های ابلاغی

- اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی منابع انسانی ذیربط (پزشکان، کارشناسان سلامت روان، مراقبین سلامت، کاردانان رابط و بهورزان) در برنامه های سلامت روان

- ارزشیابی عملکرد و روند تحقق شاخص های سلامت روان

- حضور مستمر در کمیته و جلسات مرتبط با برنامه های سلامت روان

- تهیه و ارسال گزارش فعالیتهای حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

- پیگیری اجرای برنامه های بزرگداشت فعالیتهای حوزه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲