بهداشت محیط

تعداد بازدید:۵۸۹

مهندس شعبان خاکپور

سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 3707-3274-045

 

خلاصه شرح وظایف و عملکرد واحد:

 • نظارت بر اجرای سیاستهای کشوری و منطقه ای بهداشت محیط

 • آموزش مداوم به گروه های هدف

 • نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و اخذ آمار و عملکرد، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

 • کنترل و نظارت بهداشتی کلیه اماکن و مراکز مشمول و غیر مشمول قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی، بهداشت محیط بیمارستان ها، مراکز آموزشی و تربیتی...

 • نظارت و بازدید مستمر از واحدهای تابعه

 • مشارکت و همکاری در برنامه های پزشک خانواده در ارتباط با موارد بهداشت محیط

 • مشارکت در اجرای قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایش و بهداشتی

 • نظارت و کنترل بهداشت مواد غذایی

 • پایش عوامل محیطی با استفاده از دستگاه های سنجش پرتابل و آزمایشگاه

 • نظارت و کنترل بهداشتی سیستم های انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، جمع آوری و دفع مواد زائد

 • مشارکت درشناسایی و کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا

 • شناسایی و نظارت بر مشکلات بهداشت محیطی منطقه و رسیدگی به شکایات مرتبط

 • ایجاد همکاری و هماهنگی بین بخشی با ادارات

 • بر نامه ریزی جهت انجام نمونه برداریهای آب و مواد غذایی و ارسال آنها به آزمایشگاه و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی لازم

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۲