امور دارویی

تعداد بازدید:۴۱۶

صغری جنگجو

سمت: کارشناس امور دارویی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

 

 

شرح مختصر اهم وظایف:

  • نظارت بر داروخانه های خصوصی طرف قرارداد با برنامه پزشک خانواده

  • تهیه و توزیع داروهای حیاتی و پیشگیری برای واحدهای تابعه

  • تهیه و توزیع وسایل مصرفی آزمایشگاههای مراکز خدمات جامع سلامت

  • تنظیم اسناد دارویی بیمه روستایی وتحویل به امور مالی

  • تهیه و تحویل کوپن شیرخشک به مراکز شهری وروستایی

  • انجام بازدید از مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

  • تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز تنظیم خانواده و واحد سلامت خانواده

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۴۰۲